ვიდეო გალერეა ფოტო გალერეა

"საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია" სამოქალაქო ფორუმი ახალციხეში;
"საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია" სამოქალაქო ფორუმი კახეთში;
"საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია" სემინარი ბოლნისში;
"საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია"
სოფელ კიტაანის (კახეთი) ახალგაზრდებისათვის ექსკურსია ბოდბეში